Mediatorer og instruktører

mediationcenter består af en fast stab samt et netværk af eksterne mediatorer og undervisere. Herved sikrer vi, at vores kunder får løst deres udfordringer af et team, der er sammensat til at kunne løse opgaven på den mest optimale måde.

Tina Monberg  –  mediator & instruktør

Jeg er uddannet advokat, exam. psykoterapeut og mediator og har tidligere haft eget advokatfirma og været ansat som virksomhedsadvokat. Jeg tror ikke, at der er os mennesker, der er problemet i konfliktsituationer og årsagen til konflikteskalering, men de rammer og systemer vi har skabt for os selv. Ved at ændre rammerne og systemerne kan man få mennesker til at samarbejde og fjerne den frygt, der er konfliktens omdrejningspunkt. Ofte eskalerer konflikter på grund af misforståelser og manglende tillid til hinanden. Min intention med at fungere som mediator er i trygge rammer at afklare disse misforståelser og herved opnå at bruge konfliktens energi og drive til at skabe yderligere værdier mellem konfliktens parter. Jeg medierer i såvel private som erhvervsmæssige sammenhænge. Se testimonials og CV.

logo_cert

Lisa Bindner  –  mediator & instruktør

Jeg har en baggrund som jurist og er uddannet mediator ved mediationcenter. Konflikthåndtering og konfliktløsning ved mediation har været min store interesse siden 1999 og jeg har tidligere været ekstern lektor i mediation på Københavns Universitet. Derudover er jeg meget optaget af personlig udvikling i relation til mediatorrollen. Jeg har derfor videreuddannet sig inden for enneagrammet, som er en psykologisk personlighedsprofil, samt mindfulness.

logo_cert

Pia Justesen  –  mediator & instruktør

Jeg er advokat med speciale indenfor personalejura og virksomheders samfundsansvar (CSR). Jeg har en baggrund som forsker med en phd i menneskerettigheder og social ansvarlighed. Jeg tror på ordentlighed som en grundlæggende værdi – både når det handler om personlige relationer og om virksomheders forretningsførelse.

Jeg er certificeret mediator ved mediationcenter a/s og tror på, at den bedste løsning af konflikter findes af de mennesker, som selv er involveret i konflikterne. Som mediator kan jeg hjælpe parterne til at forstå hinanden og til at få øje på det, de har til fælles, så de kan samarbejde om at løse deres konflikt. Jeg medierer primært i erhvervsmæssige og personalemæssige sammenhænge.

logo_cert

Mette Jacobsgaard  –  mediator & instruktør

Jeg er uddannet jurist og har herudover en videregående samfundsvidenskabelig uddannelse fra Cambridge University i England. Jeg har i 27 år arbejdet og boet i Afrika og Asien og er specielt interesseret i kommunikation og samarbejde mellem mennesker af forskellig kultur samt løsning af individuelle såvel som systemiske konflikter, der opstår ved arbejde med mange realiteter.

Jeg er medlem af NTL Institute for Human Behavioural Science og arbejder specielt med Appreciative Inquiry, systemisk tænkning, gruppe dynamik og social konstruktivisme. Menneskelig adfærd vil altid være bestemt af opvækst samt kultur og mennesker laver kontinuerligt antagelser om verden og medmennesker ud fra et kendt standpunkt. Når kulturer mødes vil disse antagelser ofte støde mod andre menneskers antagelser, som står i stærk modsætning til deres egen og konflikter opstår. Jeg anvender Appreciative Inquiry i mediation og konfliktløsning ved at fokusere på det, som har fungeret i relationerne for derved at guide parterne mod en løsningsmodel, hvor alle kan se sig selv som vindere.

logo_cert

Ole Zinck  –  mediator & instruktør

Jeg er uddannet Cand Scient Adm med mange års erfaring indenfor HR området. Først som forsker, senere i forskellige ledende stilllinger indenfor HR i private virksomheder, herunder LEGO gruppen og Danfoss A/S. I de seneste 10 år som Vice President Human Resources med ansvar for HR strategien i Cheminova koncernen. Endvidere medlem af CSR kommittéen i Cheminova koncernen. Jeg har gennem årerne været medlem af en lang række bestyrelser og udvalg.

Jeg tror på, at vi som mennesker er skabt til at være aktive og udfolde vore muligheder og talenter til gavn for os selv og andre. Det bedste resultat opnås, når alle i gruppen varetager deres egne og gruppens interesser. Mediation er for mig vejen til at skabe virksomheder og relationer i balance. En balance der sikrer økonomisk, bæredygtig og social vækst.

Jeg er certificeret mediator ved mediationcenter a/s og tror på, at mediation er det mindset og metode der kan sikre balancen mellem vækst og bæredygtighed. Jeg er medlem af netværket “Ombudspersoner i Danmark”.

Som mediator kan jeg hjælpe parterne med at finde frem til løsninger der tilgodeser alle parters behov og interesser. Jeg medierer såvel på individ, afdelings og selskabsniveau.

logo_cert

Mette Thorkilsen  –  instruktør

Mette hjælper virksomheder med at styrke deres forandringskompetence og projekt performance på alle organisatoriske niveauer. Baseret på mange års erfaring med projektledelse fra bygge- og anlægsbranchen og en involverende tilgang, hjælper Mette derudover virksomheder med optimering af arbejdsgange og processer, samt klarlægning af roller og ansvar. Mette har adskillige gange ageret facilitator på workshops, hvor samarbejde og kommunikation har været i fokus. Mette har løst opgaver for bl.a. MTHøjgaard, Novo Nordisk, Aller Media, Krüger, Deloitte og Bygningsstyrelsen. Mette er uddannet cand.polyt., NLP practitioner, Auditor og Mediator. Mette har tidligere arbejdet som Teknisk chef, Projektleder, samt Kvalitets- og Miljøleder på store bygge- og anlægsprojekter hos bl.a. Øresundskonsortiet og DR.

Thomas Bender  –  instruktør

Jeg er uddannet civilingeniør og mediator og har siden 2001 undervist i konflikthåndtering og afholdt mere end 60 workshops. Ved min søgen efter egnede metoder til konflikthåndtering mødte jeg Marshall Rosenberg. Jeg blev inspireret af hans enkle kommunikations-model, og lagde mærke til, at jeg lettere kan reagere med humor og indføling, når jeg retter min opmærksomhed mod følelser, behov og interesser. Jeg har lært, at vi godt kan arbejde effektivt sammen, selvom – og måske netop fordi – vi er uenige, når vi fastholder vores respekt og tillid til hinanden. Hvis vi vil kan vi også i konfliktsituationer føre en levende dialog, der er baseret på et ønske om gensidig forståelse, og som regel kan vi finde løsninger, hvor begge parters behov tilgodeses. Jeg tilbyder workshoppen “Dialog der fungerer” som er inspireret af Marshall Rosenbergs Nonviolent Communciation© (NVC), i Danmark mest er kendt under navnet Girafsprog©.