Om mediation

mediationcenter tilbyder hjælp til løsning af konflikter ved at agere som mediator for de konfliktende parter. Kontakt mediationcenter, hvis du ønsker en mediation eller yderligere oplysninger mail@mediationcenter.dk. Mediationen foregår enten her på adressen eller hos jer efter nærmere aftale.

Mediationsmetoden er en tankegang og en systemisk metode til at knytte relationer mellem mennesker. Mediation løser uenighed og konflikter i en defineret og åben proces, hvor alle parter kan give udtryk for deres forskellige behov og interesser for derefter i et konstruktivt og faciliteret samarbejde at nå frem til den aftale, der bedst varetager samtlige interesser.

Løs konflikten med en mediator

En mediator er en upartisk tredjepart, der kan hjælpe og støtte parterne i denne proces.

Mediation kan anvendes i utallige sammenhænge, hvor der kan opstå uenighed og konflikter, herunder

  • I virksomheder
  • I organisationer
  • I institutioner
  • I privatlivet

Ifølge naturlovene for konflikter er det på grund af mistillid ofte ikke muligt at aftale mediation, når konflikten først er en realitet. Derfor har vi skabt ”Intention om at bruge interessebaserede metoder ved interne konflikter i virksomheden/organisationen” – se til højre under downloads.

Send løftet til os i underskrevet stand og vis dine medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere, at I ønsker at løse konflikter på en interessebaseret måde.

Konflikthåndtering

Bruger I for meget tid og enerig på håndtering af konflikter og problemer i din virksomhed, organisation eller afdeling? Går udvikling og projekter i stå på grund af magtkampe? Vil du være bedre til at få dit team til at samarbejde?

Som mediator lærer du at få folk til at samarbejde ved diversitet og uenighed.

Vi mener ikke at konflikter og samarbejde er adskilte størrelser, men der i mod dele af samme proces. Det vil sige, når jeres virksomhed er i stand til at løse de daglige konflikter, vil samarbejdet blive styrket sammen med jeres konkurrencenevne.

Lær konfliktløsning

Når du uddanner dig til mediator, får du nødvendige redskaber til at håndtere og løse både store og små konflikter i dit team. Vores mediationsuddannelse er en uddannelse hvor du lære disse redskaber at kende. Den er er perfekt for dig, der arbejder som konsulent eller leder i et teams og afdelinger.