Alliancer som kriseløsning

En strategisk alliance er vejen frem til vækst og udvikling

En strategisk alliance er kendetegnet ved tre ting. For det første, er det en alliance mellem uafhængige parter. For det andet, er det en vedvarende relation uden udløbsdato. For det tredje, er en strategisk alliance kendetegnet ved, at parterne deles om både ressourcer og risici.

En strategisk alliance giver mulighed for at få adgang til nye markeder og nye kunder – nemlig til hinandens kunder, og på den måde få tilført de ressourcer, som man mangler i sin egen virksomhed.

Denne én dags workshop vil føre dig igennem fordele, risici og overvejelser, du bør gøre dig inden du træffer din beslutning om, hvem du vil gå i alliance med.

Ifølge Shell’s tænketank 2025 vil fremtidens virksomhed havde outsourcet alt andet end sin kernekompetencer. En måde at gøre dette på er at skabe bæredygtige alliancer med virksomheder, som samtidig kan tilføre ens egen virksomhed vækst og udvikling, hvor 1 + 1 = 11

Målgruppe
Ledere, der ønsker at forstå fordele og risici ved alliancer bedre og herved sikre, at finde den samarbejdspartner, som fungerer mest optimalt og bedst matcher virksomhedens behov.

 • Workshoppens indhold og form
 • Hvad er en strategisk alliance?
 • Hvorfor kan en strategisk alliance være nødvendig?
 • Hvorfor skal man investere i et sådan samarbejde?
 • Undersøgelse af egen og ens samarbejdspartneres kultur
 • Hvordan sikrer jeg win-win forløb og synergi effekten
 • Hvilke rammer skal skabes, hvilket indhold skal der være og hvilken balancen skal sikre relationens flow

Udbytte

 • Få en forståelse af begrebet alliancer og skabelse af det bedste udgangspunkt
 • Få viden om den interessebaserede kultur/organisation, dens overbevisninger og værdier
 • Få viden om hvilken kultur din egen organisation har, og hvilken alliancepartner I skal søge
 • Få input til hvordan I sikrer den fortsættende relation og undgår destruktive konflikter
 • Få inspiration til en interessebaseret aftaleform, der sikrer relationen

Underviser
Tina Monberg er advokat, psykoterapeut og uddannet mediator ved Harvard Law School i Boston. Tina Monberg beskæftiger sig med undervisning, conflict management og mediation i virksomheden mediationcenter a/s og er forfatter til bøgerne “To vindere – mediation som positiv konfliktløsning”, “Konfliktens redskaber – fra ubevidst kultur til bevidst strategi” og “Konflikthåndtering”, Børsens Forlag.

Tilmelding og yderligere oplysninger
Tilmelding kan enten ske telefonisk på 70 25 82 28 eller per mail til mail@mediationcenter.dk.

Workshoppen udbydes også som et dags kursus skræddersyet til din virksomhed/organisation

A friendship founded on business is a good deal better than a business founded on friendship. John D. Rockefeller
Print Friendly, PDF & Email