Introduktion til Appreciative Inquiry

Målrettet dig der ønsker at få viden om AI

Appreciative Inquiry er en tilstand – en måde at leve, være og opleve verden på. Det er også en tilgang eller filosofi til at arbejde i menneskelige interaktions systemer eller forhold mellem to eller flere individer, samfund, familier, grupper og organisationer. Appreciative Inquiry anvendes som en tilgang til organisationsudvikling, projektudvikling, evalueringer, ved mediation, coaching og i terapi.

Appreciative Inquiry er baseret på socialkonstruktivisme og er således baseret på et paradigme som ligger fjernt fra den vestlige mekanistiske tankegang. Appreciative Inquiry ændrer ikke på de aktiviteter, der laves, men på måden de gøres på. Det er således ikke en teknik, man hurtigt kan læse sig til eller lære på en kort workshop.

Denne workshop er derfor en introduktion, som vil give et overblik over den teori og praksis, der ligger til grund for Appreciative Inquiry. Den er skabt for de som kunne tænke sig at vide lidt mere eventuelt med henblik på et længere lærings forløb. Da Appreciative Inquiry kan anvendes i stort set alle forhold, hvor der er menneskelig interaktion, vil den viden du får på workshoppen have generel bred interesse. Denne workshop er specielt velegnet til de som arbejder med mediation og konflikthåndtering til yderligere at understøtte interaktionen.

Målgruppe

Ledere og medarbejdere, der ønsker at opleve et nyt mindset og en ny positiv tilgang til denne verden, der skaber glæde, udvikling og samarbejde og dermed skaber bedre resultater .

Workshoppens indhold og form
På workshoppen får du en viden om de forskellige faser i en AI proces og hvordan du kan intervenere i et system. Du kommer til at mærke forskellen mellem en AI intervention og en traditionel interaktion. Denne oplevelse vil give dig en forståelse for kraften og dynamikken i et AI mindset, hvor der fokuseres på det halvfyldte glas.

Vi vil have fokus på:

  • Den teori og praksis, der ligger til grund for Appreciative Inquiry
  • Hvordan vi kommer fra at se fejl til at se muligheder
  • Den interaktive dialog og facilitering af relationerne
  • De forskellige faser i en AI proces og intentionen med dem
  • Historier fra det virkelige liv, hvor AI har fungeret og skabt en ny dynamik i relationen

Forløbet forudsætter en aktiv indsats fra hver enkelt deltager.

Der vil være en vekselvirkning mellem teori og øvelser. Undervisningen og arbejdet vil foregå både i plenum og i mindre grupper.

Udbytte
Du vil blandt andet

  • Få en forståelse af, hvad Appreciative Inquiry er
  • Få viden om betydningen af at bruge denne tilgang
  • Få tilgang til en interaktiv dialog, hvor hele systemet deltager i en åben og afslappet atmosfære
  • Få mulighed for at vurdere om Appreciative Inquiry er en tilgang, som du ønsker at tilegne dig og anvende i dine relationer med andre mennesker.

Underviser
Mette Jacobsgaard er cand. jur., M.Phil og uddannet som mediator ved Tina Monberg, mediationcenter a/s. Mette har arbejdet med Appreciative Inquiry de sidste 14 år, gennem træningsaktiviteter, organisationsudvikling og i sit arbejde med udviklingsbistand i Afrika, Asien, Mellemøsten og på Balkan. Mette arbejder tæt sammen med pionererne i udviklingen af Appreciative Inquiry bl.a. gennem NLT Institute i USA og var med til at udvikle Appreciative Inquiry Consulting.

Mette har oplevet, at Appreciative Inquiry fundamentalt har ændret hendes måde at arbejde på fra en problemfokuseret “find fem fejl” tilgang til en interaktiv dialog, og hvor rollen som “eksperten” er skiftet ud til en aktivt deltagende facilitator. Denne tilgang har positivt ændret resultaterne af Mettes arbejde.

Tilmelding og yderligere oplysninger
Tilmelding enten telefonisk på 70 25 82 28 eller per mail til mail@mediationcenter.dk.

Bliver du forhindret, kan deltagelsen overdrages til en kollega. Dette bedes venligst meddelt inden kursusstart.

Der vil maksimalt være 12 deltagere på en workshop. Der tages forbehold for aflysning.

The positive thinker sees the invisible, feels the intangible, and achieves the impossible. Anonymous
Print Friendly, PDF & Email