Mediationcenter har medvirket til følgende artikler

Systemic organisational constellation as method to predict the future” (jan 2020)

“All organisations need their zeropoint jester” (jan 2020)

Hyld firmaets Hofnar, DJØF bladet 52014

“Jagten på de bæredygtige relationer”, Pengevirke 2012

“Partsadvokatens Rolle” –

Mediation, paradigmeskift og fremtiden – en dybere forståelse af mediation i forhold til den tid vi lever i.

Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011

“Rammen er vigitig”, Dansk Veterinærtidsskrift, Nov 2010

“Firmaets ombudsperson”, Djøf Bladet Nov. 2010

“Feminine dyder skal i spil” – Finansforbundet, sept. 2010

“Giv og modtag ros” – Fag og Arbejde, oktober 2009

“Lederupdate” – Teknologisk nyhedsbrev

“Hver 5. offentlig ansat er udsat for trusler eller vold”, Resonans, 20. maj 2009

“Der findes altid mere end én sandhed”, Ugebrevet A4, 6. april 2009

“Bestyrelseskonflikter efterlyses”, Marianne Spandet Jakobsen, januar 2009

“Controlleren som facilitator og mediator”, Controlleren 4/september 2008

“Tag hånd om konflikten”, Berlingske Tidende, 25. juni 2008

“En FAIR fremtid”, Future Orientation, 6/2007

“Kom konflikterne i forkøbet”, LEDERNE, august 2007

“Det handler om at finde tilbage”, IT-Karriere, maj 2007

“Oprejsning oftest vigtigere end penge”, HK Bladet, 20. april 2007

“Fire skridt til en vind-vind konfliktstrategi”, Ledelse i udvikling, nr. 3, 2007

“Vejen til konflikt er brolagt med regler”, HK Kommunalbladet, 26. januar 2007

“Tal Girafsprog med dine medarbejdere”, Thomas Bender, december 2006

“Stress giver næring til konflikter og omvendt”, Susanne Dethlefsen, december 2006

“New Business Models – 7 hemmeligheder”, december 2006

“Jimmy Carter med eller uden shorts”, HK MidtVest, oktober 2006

“Vi skal turde være uenige”, Finans, oktober 2006

“Sådan bliver I to vindere”, Femina nr. 36, 2006

“Samarbejde frem for konkurrence”, Side 13-16 i Barometer nr. 4, juli 2006

“Gør konflikten til en mulighed”, Psykologi nr. 3, 1. maj 2006

“Mediation gør én konflikt til to vindere”, Akademi Merkonomernes tidskrift, 1. september 2005

“Retssagen der forsvandt”, Djøfbladet nr. 16, september 2005

“Usikker ledelse i to år frem”, MANDAT, juli 2005

“Gå ned ad konflikttrappen”, Ergoterapeuten, juli 2005

“Anmeldelse af “Konfliktens redskaber”, Erhvervsbladet, 9. juni 2005

“Anmeldelse af “Konfliktens redskaber”, Børsen, 10. juni 2005

“Når kulturen ikke vil smelte sammen”, Børsens Ledelseshåndbøger, Offentlig Ledelse, forår 2005

“Forebyggelse er bedre end helbredelse”, Personalechefen, nr. 1 2005

“Byggebranchen skal lære girafsprog”, UgensErhverv BYG-TEK, 18. februar 2005

“Er der en grænse for medarbejderinvolvering?”, Børsen Ledelseshåndbøger, Ledelseshåndbogen Human Resource Management, september 2004

“Hvorfor bruge magt og rettigheder, når en konflikt kan løses ved brug af interesser?”, Thomson HR Online, 16. september 2004

“Hvordan konflikter løses på fremtidens arbejdsplads”, Helse på job, august 2004

“MT Højgaard satser på bløde værdier”, Berlingske Tidende, 11. maj 2004

“Giv medarbejderen et indre kompas”, Byggeri nr. 4, 3. maj 2004

“Fremtidens advokatvirksomhed”, Advokaten, Nr. 2, 16. februar 2004

“It’s Not an Either/Or Choise…..”, Alternatives, January 2004

“Kun vindere”, Berlingske Tidende Erhverv, 19. juni 2002 og Århus Stiftstidende, 23. juni 2002

“Skab den rummelige virksomhed ved konfliktløsning med 2 vindere” , Netværk Storkøbenhavn, Nyhedsbrev nr. 31, september 2002

“Min karriere-kolbøtte”, Månedsmagasinet IN, nr. 10, oktober 2002

“Få to vindere i en konflikt”, Konstruktøren, december 2002