Bestyrelsens manglende konflikter

Den professionelle bestyrelse har behov for at kunne arbejde med
konstruktiv uenighed. Det fremmer innovationen.

I en international Gallup undersøgelse er danskerne udpeget som et af de mest konfliktsky
folkefærd i Vesteuropa. Danskerne ønsker at bevare den gode stemning og undgå destruktive
konflikter. Dette gælder også i bestyrelseslokalet. Det går ud over innovationen og kan i værste fald
føre til, at ubehagelige beslutninger ikke bliver truffet.

Alfred Sloan, tidligere administrerende direktør for General Motor, sagde ved et møde med hans
ledere: “Jeg går ud fra, at vi alle er fuldstændig enige om dette punkt”, hvortil alle deltagerne
nikkede samtykkende. “Godt”, fortsatte han, “så foreslår jeg, at vi udsætter yderligere drøftelser
om dette punkt til vores næste møde. Dette giver os en mulighed for at udvikle uenighed og
herved måske opnå en forståelse af, hvad dette punkt egentlig drejer sig om.”

Denne workshop kan afholdes i forbindelse med et bestyrelsesseminar og giver den professionelle
bestyrelse grundlaget for at skabe og udnytte den konstruktive uenighed.

Målgruppe
Bestyrelsesmedlemmer, medarbejderrepræsentanter og direktører, der deltager i bestyrelsesmøder.
Workshoppens indhold og form

På workshoppen bliver du introduceret til
• Konfliktens naturlove og teori.
• De 5 handlemåder i konflikt situationer – Thomas Kilmann.
• Mediationsprocessen som et forhandlingsværktøj.
• Forhandlingsøvelse ved anvendelse af mediationsprocessen.
• Ikke voldelig kommunikation.

Der vil være en vekselvirkning mellem teori og øvelser. Kurset forudsætter en aktiv indsats fra hver
enkelt deltager. Undervisningen og arbejdet vil foregå både i plenum og i mindre grupper.

Udbytte
Du får blandt andet:
• En forståelse for og viden om din egen handlemåde ved konflikt.
• Kendskab til et forhandlingsværktøj, der sikrer samarbejdet ved uenighed.
• Opdateret dine kommunikationsmæssige kompetencer.

Undervisere
Tina Monberg er advokat, psykoterapeut og uddannet mediator ved Harvard Law School i Boston.
Tina Monberg har lang undervisningserfaring, implementeret conflict management systemer i større
virksomheder og udfører mediation i og mellem virksomheder. Tina er forfatter til bøgerne “To
vindere – mediation som positiv konfliktløsning”, “Konfliktens redskaber – fra ubevidst kultur til
bevidst strategi” og “Konflikthåndtering”, alle udgivet på Børsens Forlag.

Marianne Spandet Jakobsen er mediator, business- og life coach samt NLP instruktør og har haft en
lang karriere som driftsansvarlig leder for en større enhed i en stor dansk organisation. Som underviser
og oplægsholder i såvel interne som eksterne sammenhænge har Marianne i flere år afholdt kurser og
seminarer indenfor konfliktforebyggelse og -forståelse, team coaching og værdiafklaring.

Tilmelding og yderligere oplysninger
Tilmelding enten telefonisk på 70 25 82 28 og per mail til mail@mediationcenter.dk
Bliver du forhindret, kan deltagelsen overdrages til en kollega. Dette bedes venligst meddelt inden
kursusstart.

Workshoppen udbydes som ½ dag eller 1 dag skræddersyet til din virksomhed/organisation og kan
afholdes som et bestyrelsesseminar i forlængelse af bestyrelsesmødet.

“Honest disagreement is often a good sign of progress”.
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Print Friendly, PDF & Email