Det positive nej

I en tid, hvor vi må lære at sige nej, er det vigtigt at vide, hvordan et afslag
kan gives på en positiv måde og vendes til et ja

Det er aldrig rart at skulle sige nej til andre mennesker, men nogle gange er det nødvendigt. Denne
workshop vil klæde dig på til at vende et negativt nej til et positivt ja.

Ifølge fremtidsforsker John Naisbitt er den bedst bevarede hemmelighed, at de fleste af os siger ja,
selvom vi egentlig ønsker at sige nej – i vores arbejds- og privatliv.

Indholdet af workshoppen bygger på William Ury´s seneste bog: “Et positivt nej, der virker”.
Målgruppe
Ledere og medarbejdere, der i dagligdagen har behov for at sige nej til kunder eller kolleger.
Workshoppens indhold og form

På workshoppen bliver du introduceret til
• Hvilke konsekvenser har et nej for modtageren?
• De tre skridt til det positive nej.
• Forberedelses fasen – Hvad vil du sige ja til, underbyg dit nej og respekter dit ja.
• Afleverings fasen – Udtryk dit ja, forklar dit nej og foreslå et ja.
• Gennemførelses fasen – Vær sand overfor dit ja, underbyg dit nej og forhandl dit ja.
• Værdierne for et positiv nej er sandhed og ikke-vold.

Der vil være en vekselvirkning mellem teori og øvelser. Kurset forudsætter en aktiv indsats fra hver
enkelt deltager. Undervisningen og arbejdet foregår i plenum og i mindre grupper.
Udbytte
Du vil blandt andet få:
• En forståelse for dine egne forsvarsmekanismer ved at sige nej.
• Viden om hvordan du håndterer den svære samtale.
• En forhandlingsstrategi til at sige nej og samtidig opnå ja.

Undervisere
Tina Monberg er advokat, psykoterapeut og uddannet mediator ved Harvard Law School i Boston.
Tina Monberg har lang undervisningserfaring, implementeret conflict management systemer i større
virksomheder og udfører mediation i og mellem virksomheder. Tina er forfatter til bøgerne “To
vindere – mediation som positiv konfliktløsning”, “Konfliktens redskaber – fra ubevidst kultur til
bevidst strategi” og “Konflikthåndtering”, alle udgivet på Børsens Forlag.

Marianne Spandet Jakobsen er mediator, business- og life coach samt NLP instruktør og har haft en
lang karriere som driftsansvarlig leder for en større enhed i en stor dansk organisation. Som underviser
og oplægsholder i såvel interne som eksterne sammenhænge har Marianne i flere år afholdt kurser og
seminarer indenfor konfliktforebyggelse og -forståelse, team coaching og værdiafklaring.

Tilmelding og yderligere oplysninger
Tilmelding enten telefonisk på 70 25 82 28 og per mail til mail@mediationcenter.dk
Bliver du forhindret, kan deltagelsen overdrages til en kollega. Dette bedes venligst meddelt inden
kursusstart.

Workshoppen udbydes som ½ dag eller 1 dag skræddersyet til din virksomhed/organisation.

Der tages forbehold for aflysning.

“Jo stærkere vind – jo stærkere træer”.
Anonymt
Print Friendly, PDF & Email