Dialog, der fungerer

Målrettet dig, der ønsker at håndtere konfliktens sprog effektivt

Forskellighed er et aktiv, og samarbejde bliver det naturlige valg

Målgruppe
Ledere og medarbejdere der ønsker at udnytte konflikter konstruktivt som et led i deres udvikling. Det handler om, at man tør gå ind i konflikter, og at man bruger et sprog, der fungerer.

Workshoppens indhold og form

  • •Du bliver introduceret til Nonviolent Communication © (NVC) i Danmark også kendt under navnet “Girafsprog © “. Det er en kommunikationsmetode, som er udviklet af Dr. Marshall Rosenberg, og som bygger på forståelse af og respekt for hinanden.
  • Nonviolent Communication fremmer din professionelle og teamorienterede adfærd i konfliktsituationer og bidrager til, at du behandler dine kunder og kollegaer med respekt og tillid.
  • Ved hjælp af konflikttrappen undersøger vi konfliktens udviklingsmønster og de bagvedliggende psykologiske mekanismer. Vi ser på sprog, der trapper konflikter op og ned, så du bliver klædt på til at håndtere konflikter.
  • Denne workshop afsluttes med afprøvning af typiske konfliktsituationer i arbejdslivet. På kurset starter du en udviklingsproces. Du arbejder med dine egne konflikter i øvelser og rollespil. Samtidig øver du de konkrete metoder og arbejder med konfliktreaktioner i gruppen.

Udbytte

  • Du lærer effektiv lytning, der gør dig i stand til at håndtere ubehagelige budskaber.
  • Du oplever, hvordan du kan være uenig uden at skændes og finde løsninger, så begge parter føler sig imødekommet.
  • Du anvender alternativer til tvangsbaseret adfærd, som f.eks. krav, trusler eller straf og bruger positiv motivation, der ikke er baseret på angst og skyldfølelse.
  • Du formulerer ønsker, som kan udføres, og som er nemme at forstå.

Underviser
Thomas Bender er civilingeniør, uddannet i mediation og er inspireret af Marshall Rosenbergs Nonviolent Communciation© (NVC), som i Danmark mest er kendt under navnet Girafsprog©. Thomas underviser i et sprog, der skaber den kvalitet mellem mennesker, som medvirker til, at alles behov kan blive opfyldt.

Thomas livsopfattelse er, at selvom mennesker har modstridende opfattelser, forskellig kultur og etnisk baggrund, er de forbundet gennem fælles universelle behov og er i stand til at finde løsninger. I konflikter kommunikerer vi ofte defensivt eller nedgør hinanden således, at enten en eller flere af os forlader konflikten som tabere. Thomas ønsker at give viden om, at en ændring i dialogen mellem os mennesker kan sikre samarbejdet, og han ønsker at lære denne færdighed til andre.

Tilmelding og yderligere oplysninger
Tilmelding kan enten ske telefonisk på 70 25 82 28 eller per mail til mail@mediationcenter.dk
Faktura og bekræftelse på din deltagelse vil blive fremsendt umiddelbart efter tilmelding.
Bliver du forhindret, kan deltagelsen overdrages til en kollega. Dette bedes venligst meddelt inden kursusstart.

Der tages forbehold for aflysning og trykfejl.

Print Friendly, PDF & Email