WORKSHOP FIRO-B®

En grundig indsigt i de behov mennesker har i deres relation til andre

FIRO-B er udviklet af Will Schultz og er et stærkt værktøj til konfliktløsning, teamudvikling, lederudvikling og personlig udvikling. Ud over at det kan anvendes til at forudse, hvordan et team vil kunne samarbejde og håndtere indbyrdes konflikter, viser det den form for interpersonelt miljø som mennesker trives i og giver oplysninger om, hvordan man opfattes af andre.

FIRO-B er også et ideelt værktøj til at udvikle selvindsigt og få viden om sin egen profil.

FIRO-B viser hvordan en person typisk opfører sig over for andre og hvordan den
pågældende ønsker at andre opfører sig over for ham/hende. Den vurderer interpersonel
stil på tre niveauer og om denne stil er hensigtsmæssig i de relationer, man indgår i.

Målgruppe
Mediatorer, facilitatorer, projektledere, arbejdspladser og andre, der arbejder med konflikter i teams og interaktion mellem mennesker, og som ønsker en yderligere forståelse af sig selv og indsigt i den menneskelige dynamik og de konflikter, der opstår i relationen mellem mennesker.

Workshoppens indhold og form

  • En teoretisk gennemgang af et design til at klarlægge interaktion med andre på tre niveauer: Inddragelse, kontrol og nærhed.
  • En selvevaluering af din egen interpersonelle stil
  • En dialogbaseret proces til afklaring af hvordan denne stil giver sig udtryk i din funktion som mediator, facilitator, projektleder el. lign.

Der vil være en vekselvirkning mellem teoretiske indlæg, praktiske øvelser og selvevaluering.

Udbytte

  • Viden om hvordan du selv bidrager til konflikter
  • Forståelse af, hvorfor det er svært at samarbejde med visse mennesker, men ikke med andre
  • Redskaber til at få det bedste frem i dig selv og i andre.
  • Viden til at få opfyldt præcis de behov, du har brug for af andre
  • Dialogværktøj til at italesætte hvordan vi mennesker fungerer i en interaktion
  • Skærpelse af hvilke behov mediationens parter har ved interpersonelle konflikter

Undervisere:
Inge Svane
Inge Svane er uddannet i psykologi og voksenuddannelse fra hhv. Københavns Universitet og Roskilde Universitetscenter. Hun har desuden en terapeutisk uddannelse, er certificeret konfliktmægler og er autoriseret og instruktør i en lang række personligheds-analyser, herunder. MBTI®, 16PF® og FIRO-B®.

Tina Monberg
Tina Monberg er én af de personer, der ved mest om konfliktområdet og skabelsen af nye samarbejdsformer i et innovativt uenighedsfelt. Hun har en baggrund som advokat, exam. psykoterapeut samt mediator fra Harvard Law School og har gennem de sidste mange år arbejdet med Danmarks største virksomheder for at skabe en god konfliktkultur. I 2000 etablerede hun et af Danmarks førende selskaber med speciale i konflikter og nye samarbejdsformer ved brug af mediationsmetoden og med fokus på de menneskelige relationer. Alle Tina Monbergs indlæg er båret af ønsket om at fremme varige og sunde relationer mellem mennesker i et ligeværdigt samarbejde og af en filosofi om, at samarbejde og konflikt er sammenhængende størrelser, så for at få samarbejde må du forstå konfliktfeltet. Tina er autoriset i brugen af blandt andre 16PF® og FIRO-B®.

Tilmelding og yderligere oplysninger
Tilmelding kan enten ske telefonisk på 70 25 82 28 eller per mail til mail@mediationcenter.dk.

Workshoppen udbydes også som et dags kursus skræddersyet til din virksomhed/organisation.