Håndtering af mobning

Målrettet dig der ønsker redskaber til at håndtere mobning på din arbejdsplads

Mobning hæmmer arbejdsglæde, kreativitet og vækst.

Arbejdsmiljøinstituttets repræsentative kortlægning af danskernes psykiske arbejdsmiljø fra 2004
viser, at hver 12. danske lønmodtager har været udsat for mobning inden for de seneste 12
måneder. Det svarer til 8,3 % af den danske arbejdsstyrke.

Der er ingen der fortjener at blive udsat for mobning. Ikke desto mindre er det et livsvilkår for
mange – med store konsekvenser til følge. Med denne workshop sætter vi fokus på mobning ud fra
et ønske om at skabe en bedre trivsel på din arbejdsplads.

Målgruppe
Ledere og medarbejdere, der ønsker at vide mere om mobning, konsekvenserne af mobning og at få
redskaber til at håndtere mobning i deres organisation.

Workshoppens indhold og form
På workshoppen vil du blive introduceret til

 • Hvad er mobning og konsekvenser af mobning?
 • Mobningstrappen.
 • Projekter omkring mobning og erfaringer i den forbindelse.
 • Redskaber, der effektivt kan anvendes i konfliktsituationer.
 • Kommunikationsprocesser, der bygger på anerkendelse og respekt for hinanden.
 • Redskaber, der kan anvendes til at skabe en god kultur i organisationen.

Der vil være en vekselvirkning mellem teori og øvelser. Kurset forudsætter en aktiv indsats fra hver
enkelt deltager. Undervisningen og arbejdet vil foregå både i plenum og i mindre grupper.

Udbytte
Du vil blandt andet

 • Få indblik i hvorfor og hvordan mobning opstår.
 • Få en række redskaber til at håndtere mobning.
 • Få inspiration til, hvordan din virksomhed/organisation generelt kan forebygge og håndtere
  konflikter, herunder mobning.

Undervisere
Tina Monberg er advokat, psykoterapeut og uddannet mediator ved Harvard Law School i Boston.
Tina Monberg har lang undervisningserfaring, implementeret conflict management systemer i større
virksomheder og udfører mediation i og mellem virksomheder. Tina er forfatter til bøgerne “To
vindere – mediation som positiv konfliktløsning”, “Konfliktens redskaber – fra ubevidst kultur til
bevidst strategi” og “Konflikthåndtering”, alle udgivet på Børsens Forlag.

Marianne Spandet Jakobsen er mediator, business- og life coach samt NLP instruktør og har haft en
lang karriere som driftsansvarlig leder for en større enhed i en stor dansk organisation. Som underviser
og oplægsholder i såvel interne som eksterne sammenhænge har Marianne i flere år afholdt kurser og
seminarer indenfor konfliktforebyggelse og -forståelse, team coaching og værdiafklaring.
Jane Andersen er tidligere sygeplejerske inden for den offentlige såvel som den private sektor, har en
5-årig exam. psykoterapeutisk uddannelse og er ligeledes uddannet mediator ved Tina Monberg,
mediationcenter a/s. Jane Andersen beskæftiger sig med mediation, coaching, undervisning og conflict
management i mediationcenter.

Tilmelding og yderligere oplysninger
Tilmelding enten telefonisk på 70 25 82 28 og per mail til mail@mediationcenter.dk.
Bliver du forhindret, kan deltagelsen overdrages til en kollega. Dette bedes venligst meddelt inden
kursusstart.

Workshoppen udbydes som ½ dag eller 1-2 dage skræddersyet til din virksomhed/organisation.

Der tages forbehold for aflysning.

Al den lidelse vi ser i verden, opstår fordi vi kun ønsker egen lykke. Al den
lykke vi ser i verden opstår, fordi vi tager vare på andres velfærd.
Shantideva
Print Friendly, PDF & Email