Mediation som managementværktøj

Målrettet dig der ønsker redskaber til konstruktiv konfliktløsning

Bruger du for meget af din tid og energi på at tackle problemer i din organisation? Gør magtkampe
livet surt for dig? Konflikt og samarbejde er uadskillelige størrelser, hvor du har behov for at mestre
begge dimensioner.

Hvis vi ved, hvordan vi skaber flow og etablerer samarbejdsprocesser, kan hverdagens uenigheder
anvendes konstruktivt og innovativt.

På workshoppen får du udleveret et gratis eksemplar af bogen “Konflikthåndtering”, der er udgivet
på Børsens Forlag og skrevet af Tina Monberg

Målgruppe
Ledere og medarbejdere, der ønsker nye konstruktive tilgange til uenighed.
Workshoppens indhold og form

På workshoppen bliver du introduceret til

 • Mediationsprocessen, der bygger på vind-vind tankegangen og er en samarbejdsmodel i 5 faser.
 • Hvorledes parterne i en konflikt kan lære at tage ansvar og dermed få ejerskab og finde
  løsningsmuligheder.
 • Redskaber, der effektivt anvendes i konfliktsituationer og skaber flow.
 • Forhandlings- og coach kompetencer og lærer at anvende en samarbejdsproces, der er grundlaget
  for medansvar.
 • Kommunikationsprocesser, der bygger på anerkendelse og respekt for hinanden.

Der vil være en vekselvirkning mellem teori og øvelser. Kurset forudsætter en aktiv indsats fra hver
enkelt deltager. Undervisningen og arbejdet vil foregå både i plenum og i mindre grupper.

Udbytte
Du får blandt andet

 • Redskaber til at håndtere uenighed konstruktivt – både forebyggende og i en aktuel situation.
 • Kendskab til et forhandlingsværktøj, der sikrer samarbejdet ved uenighed.
 • Opdateret dine kommunikations kompetencer.

Undervisere
Tina Monberg er advokat, psykoterapeut og uddannet mediator ved Harvard Law School i Boston.
Tina Monberg har lang undervisningserfaring, implementeret conflict management systemer i større
virksomheder og udfører mediation i og mellem virksomheder. Tina er forfatter til bøgerne “To
vindere – mediation som positiv konfliktløsning”, “Konfliktens redskaber – fra ubevidst kultur til
bevidst strategi” og “Konflikthåndtering”, alle udgivet på Børsens Forlag.

Marianne Spandet Jakobsen er mediator, business- og life coach samt NLP instruktør og har haft en
lang karriere som driftsansvarlig leder for en større enhed i en stor dansk organisation. Som underviser
og oplægsholder i såvel interne som eksterne sammenhænge har Marianne i flere år afholdt kurser og
seminarer indenfor konfliktforebyggelse og -forståelse, team coaching og værdiafklaring.

Tilmelding og yderligere oplysninger
Tilmelding enten telefonisk på 70 25 82 28 og per mail til mail@mediationcenter.dk.
Bliver du forhindret, kan deltagelsen overdrages til en kollega. Dette bedes venligst meddelt inden
kursusstart.

Workshoppen udbydes som 1 eller 2 dage skræddersyet til din virksomhed/organisation.

“Honest disagreement is often a good sign of progress”.
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Print Friendly, PDF & Email