Lav partnering og undgå konflikt

Hvis du vil vide, hvordan du kommer videre med partnering

Partnering er fremtidens samarbejdsform!

Konceptet partnering er udviklet for at styrke samarbejdet, som baseres på interesser og tillid med det
overordnede formål at skabe større værdi i projektet. Når du deltager i et partnering projekt, en
strategisk partnering eller en lignende samarbejdsform, er samarbejdet afhængig af graden af tilfredshed,
du tiltænker dig selv (konkurrence – jeg vinder – du taber), og graden af tilfredshed du tiltænker den
anden part (elskværdig – jeg taber – du vinder). Det bedste samarbejde fremkommer, når vi anvender
lige dele konkurrence og elskværdighed i samarbejdet og dermed opnår en vind-vind situation.

Målgruppe
Ledere og medarbejdere, der ønsker at forstå partnering processen bedre og dermed undgå konflikter.

Workshoppens indhold og form

 • Hvad er partnering?
 • Kan jeg stille med en organisation, der matcher samarbejdspartnerne?
 • Har jeg struktur på min indsats i projektet og i partnering processen?
 • Hvorfor er mine kommunikationsevner så vigtige?
 • Kan jeg se konflikter og samarbejde som sammenhængende faser i processen?
 • Er jeg afklaret med hensyn til, hvad det er for et produkt jeg efterspørger, og under hvilke
  rammer (økonomi, tid og kvalitet)?
 • Hvad er projektets særkender?

Udbytte

 • Få forståelse for begrebet partnering og partnering processens kerneelementer og dermed skabe
  det bedste udgangspunkt.
 • Opnå viden om den interessebaserede kultur/organisation, dens overbevisninger og værdier.
 • Lære at skelne mellem gode og dårlige konflikter.
 • Tips og tricks til stimulering af partnering processen.

Underviser
Mette Slott er civilingeniør og uddannet mediator hos mediationcenter. Mette Slott er formand i
Bygherreforeningens Partneringudvalg og beskæftiger sig til daglig med partnering, konflikt og ledelse
som Teknisk Leder i Fonden for Billige Boliger. Mette har deltaget som projektleder på store partnering
byggerier som Øresundsbroen og DR byggeriet.

Tilmelding og yderligere oplysninger
Tilmelding kan enten ske telefonisk på 70 25 82 28 eller per mail til mail@mediationcenter.dk

Faktura og bekræftelse på din deltagelse vil blive fremsendt umiddelbart efter tilmelding.

Bliver du forhindret, kan deltagelsen overdrages til en kollega. Dette bedes venligst meddelt inden
kursusstart.

Workshoppen udbydes også som 1- eller 2-dages kursus skræddersyet til din virksomhed/organisation

De største problemer i verden kunne være løst, mens de endnu var små
Witter Bynner