Six Thinking Hats

Til dig, der ønsker at skabe tidsbesparende, kreative og sjove samarbejdsprocesser i din hverdag

Six Thinking Hats er en metode, som alle typer af virksomheder og organisationer kan bruge til at skabe et konstruktivt miljø omkring alle former for diskussioner, udfordringer og opgaver. Hvis jeres virksomhed eller organisation har brug for et kreativt løft eller for at få banet vej for bedre internt samarbejde om de fælles udfordringer, er Six Thinking Hats et godt sted at starte. Din tænkning er den eneste råvare, du kan forædle og forøge ved at bruge af den.

Six Thinking Hats er skabt af den engelske psykolog og innovationsforsker Edward de Bono.

Målgruppe
Medarbejdere og ledere, der ønsker at etablere effektive og tidsbesparende samarbejdsprocesser.
Det kan være en fordel, at et helt team eller hold deltager i workshoppen sammen, da der herved kan skabes et nyt “sprog”, som alle kender.

Workshoppens indhold og form

På forløbet vil du blive introduceret til processer og redskaber, der giver dig en ny tilgang til:

  • At løse problemer og konflikter
  • At få flere og bedre ideer
  • At coache dig selv
  • At blive en bedre forhandler
  • At organisere din tænkning
  • At spare tid ved møder

Der vil være en vekselvirkning mellem teori og øvelser. Workshoppen forudsætter en aktiv indsats fra hver enkelt deltager. Undervisningen og arbejdet vil foregå både i plenum og i mindre grupper.

Udbytte
Workshoppen vil give dig redskaber til at løse svære problemer og håndtere konflikter på en sjov, spændende og berigende måde.

Tænkehattene adskiller sig fra andre metoder ved ikke at låse os fast i bestemte roller.

I stedet for at analysere mennesker, putte dem i kasser og kalde dem “kreative”, “kritiske”, “indfølende” mv. giver tænkehattene mulighed for at udvikle alle disse egenskaber og anvende dem systematisk i en samarbejdsproces.

Dermed vokser ressourcerne i en gruppe markant.

Du kan læse mere om tænkehattene i bogen “Six Thinking Hats”, men for at opnå færdighed kræves den træning, som vores workshop tilbyder.

Tilmelding og yderligere oplysninger
Tilmelding enten telefonisk på 70 25 82 28 og per mail til mail@mediationcenter.dk.

Bliver du forhindret, kan deltagelsen overdrages til en kollega. Dette bedes venligst meddelt inden workshoppens start.

Der vil maksimalt være 12 deltagere på en workshop.

Workshoppen udbydes også som 1- eller 2-dages kursus skræddersyet til din virksomhed/organisation.

Intet problem kan løses med den samme tankegang, som skabte det
Albert Einstein
Print Friendly, PDF & Email